มหานาฑี
มหานาฑี ยินดีต้อนรับ
UserName_
Password_
    
GiftCode_
 _(ถ้ามี)
สำคัญมากโปรดอ่านก่อน
คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ดวงมหานาฑีคืออะไร ดวงชะตามหานาฑี เป็นการคำนวณดวงชะตาระบบหนึ่ง เพื่อการพยากรณ์ดวงชะตาอย่างละเอียด การคำนวณดวงชะตาในระบบมหานาฑีนั้น จำเป็นจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดของเจ้าชะตาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ทั้ง วันที่ เดือน ศักราช เวลา สถานที่เกิด และสถานที่อยู่ในปัจจุบัน

เมื่อได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว จึงจะนำมาคำนวณหาตำแหน่งที่แน่นอนของการเกิด และเวลาที่แน่นอนของการเกิด ก่อนจะได้ดวงมหานาฑีมาเพื่อการพยากรณ์เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงจำต้องอธิบายหลักการของ เวลา เอาไว้เป็นขั้นต้น

ตัวอย่างเช่นดวงชะตาที่เกิดในประเทศไทยนั้น หลังปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นต้นมา เวลาของประเทศไทยมีมาตรฐานตามหลักสากลเป็นเวลาเดียวกันทั้งประเทศทุกจังหวัด เวลาแปดโมงเช้าคนไทยจะเคารพเพลงชาติและธงชาติพร้อมกัน โดยอาจจะรับฟังการบรรเลงเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงเวลาแหล่งหนึ่ง ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาทั่วประเทศให้ตรงกัน

นาฬิกามาตรฐานของประเทศไทยนั้น กำหนดวัดเวลากันที่เส้นแวง ๑๐๕ องศาตะวันออกซึ่งพาดผ่านจังหวัดอุบลราชธานี นั่นหมายความว่าเมื่อเวลาของประเทศไทยเป็นเวลาแปดโมงช้า หรือ ๘.๐๐ นาฬิกา นั่นคือเวลาที่เส้นแวง ๑๐๕ องศาตะวันออกซึ่งพาดผ่านจังหวัดอุบลราชธานีจะตรงตามเวลานั้น แต่ในเวลาเดียวกันนั้น หากวัดเวลาที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเรียกการวัดนั้นว่าเวลาท้องถิ่น จะเป็นเวลา ๗.๔๒ นาฬิกาเท่านั้น นั่นคือเวลาจริงๆที่กรุงเทพมหานครจะช้ากว่าเวลามาตรฐานประเทศไทยอยู่ ๑๘ นาที

ไม่เพียงกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆในประเทศไทยก็มีเวลาท้องถิ่นของตนเองทั้งสิ้น กำหนดวัดได้โดยเส้นแวงที่พาดผ่านจังหวัดนั้นๆ ดังนั้นในการหาเวลาเกิดเพื่อนำมาคำนวณดวงชะตามหานาฑี จึงต้องทราบตำแหน่งที่เกิดโดยละเอียด เพื่อคำนวณผลต่างระหว่างเวลามาตรฐานประเทศไทย กับเวลาท้องถิ่น ณ ตำแหน่งที่เกิด เพราะผลต่างของเวลาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามความกว้างของผืนแผ่นดินไทยนั้น แตกต่างกันอยู่ถึงครึ่งชั่วโมง หรือ ๓๐ นาที

สำหรับดวงชะตาที่ถือกำเนิดในต่างประเทศก็เช่นกัน จำเป็นจะต้องรู้ตำแหน่งที่เกิดของดวงชะตานั้นๆโดยละเอียด เพื่อนำมาคำนวณหาเวลาของประเทศนั้นๆว่า ใช้เวลามาตรฐานที่เส้นแวงเส้นใด และตำแหน่งที่เกิดนั้นจะมีเวลาท้องถิ่นเป็นเวลาเท่าใด รวมไปถึงต้องคำนวณหาว่าแตกต่างกับเวลามาตรฐานของประเทศไทยเท่าใด โดยละเอียดถี่ถ้วน

เวลาต่างกันเพียงหนึ่งนาที ดวงชะตาก็แตกต่างกันได้อย่างมากมาย และถึงแม้จะเกิดในเวลาเดียวกัน แต่ต่างสถานที่กัน ดวงชะตานั้นก็เป็นคนละดวงชะตากัน อันจะทำให้มีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันได้ ทั้งอย่างเล็กน้อยและมากมายเช่นกัน

และสถานที่อยู่ในปัจจุบัน จะช่วยให้การคำนวณแผนภูมิต่างๆถูกต้องกับสถานที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อาศัย ซึ่งอาจจะมีเวลาแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศ

การแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิดและสถานที่เกิด สถานที่อยู่อาศัย โดยไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เท่ากับท่านได้คำนวณดวงชะตามหานาฑีของผู้อื่น อ่านคำพยากรณ์ของผู้อื่น ที่มิใช่ตัวของท่าน อันจะเป็นการเสียผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ในการใช้งานเวบไซต์มหานาฑี ท่านต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยต้องใช้ข้อมูลการเกิดที่ถูกต้องทั้งหมด และข้อมูลการเกิดทั้งหมดยกเว้นสถานที่อยู่อาศัย ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เอง หากต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้ทางผู้ดูแลเวบไซต์จัดการให้ ทั้งนี้เนื่องจากการคำนวณดวงชะตาและส่วนประกอบทั้งหมด ใช้เวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์มาก จึงไม่สามารถอนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบ ส่วนข้อมูลสถานที่อยู่อาศัยนั้น อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้วันละครั้งเท่านั้น ด้วยเหตุผลเดียวกัน

ภาพทุกภาพ แผนภูมิทุกอัน สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพแบบขยายในหน้าแสดงผลขนาดใหญ่ได้ ในกรณีที่ท่านใช้ Tablet หรือ Smart Phone ท่านอาจจะไม่เห็นแถวเลื่อนภาพ ทั้งในภาพขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่ท่านสามารถเลื่อนภาพหรือแผนภูมิได้ ด้วยการแตะบนภาพหรือแผนภูมินั้นๆ แล้วเลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ และอาจจะยังมีปัญหากับ Tablet หรือ Smart Phone ในบางรุ่นของระบบปฏิบัติการ ทางคณะผู้จัดทำกำลังแก้ไขอยู่ หากท่านพบปัญหาชนิดใด บนเครื่องแบบใด ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใด กรุณาแจ้งมาให้ทางคณะผู้จัดทำทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ขณะนี้เวบไซต์มหานาฑีกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง ซึ่งอาจจะยังมีข้อผิดพลาดในการทำงาน คณะผู้จัดทำกำลังปรับปรุงแก้ไข จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากพบข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาแจ้งได้ที่เมล์ของคณะผู้จัดทำ

ติดต่อทีมงานได้ที่

Admin@mahanati.com

vibhishana@mahanati.com

ootsanakorn@mahanati.com

(รายชื่อทีมงาน อิสิ วิภีษณะ อุษณกร)

ติดตาม facebook มหานาที ที่นี่
ติดตาม facebook อุษณกร มหานาที ที่นี่
ตามรอยสุริยยาตร์

ตามรอยสุริยยาตร์

ตามรอยสุริยยาตร์ เป็นบทความเปิดเผยความลับทีมีมายาวนานนับพันปี ของตำราสุริยยาตร์และมานัต ซึ่งเป็นตำราคำนวณตำแหน่งของดาวในจักราศี ซึ่งมีใช้กันมานับตั้งแต่โหราศาสตร์เข้ามาสู่สยามประเทศ ในสมัยสุโขทัย

บทความนี้วิเคราะห์ถึงที่มาในทางประวัติศาสตร์ และเปิดเผยเงื่อนงำการคำนวณที่ไม่เคยมีผู้ใดทราบมาก่อน รวมถึงวิเคราะห์ที่มาของตัวเลขมูลคำนวณ และแนะแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้ตำราสุริยยาตร์และมานัต มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น

บทความเรื่องตามรอยสุริยยาตร์นี้ ลงตีพิมพ์ในนิตยสารโหราเวสม์ 2000เริ่มจากฉบับที่ ๑๔๙ ปีที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นตอนที่ ๑

มหานาฑี สงวนลิขสิทธิ์ หน้านี้สร้างในเวลา 0.037วินาที