มหานาฑี
มหานาฑี
แม้เลือกเกิดได้ หรือ วิธีหาเวลาเกิด

ทุกๆนาทีบนโลกนี้จะมีเด็กเกิดใหม่ราวๆ 140 คน* ต่างก็เกิดกันในสภาวะที่แตกต่างกัน ในครอบครัวที่แตกต่างกัน หลายชาติ หลายภาษา หลายศาสนา แต่ไม่ว่าจะเกิดมาอย่างไร ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าอนาคตจะต้องเป็นไปเช่นนั้น เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย มิใช่ว่าเขาจะร่ำรวยต่อไปหรือตลอดไปในอนาคต เช่นเดียวกับเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ก็มิใช่ว่าจะต้องยากจนไปตลอดกาลเช่นกัน

บิดามารดาที่มีหน้าตาดี ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าลูกที่เกิดมาจะต้องมีหน้าตาดี บิดามารดาที่เฉลียวฉลาด ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีลูกที่เฉลียวฉลาด มีคำกล่าวกันว่าเด็กนั้นเหมือนผ้าขาว สุดแท้แต่เราจะแต่งแต้มสีสันใดลงไปบนผ้านั้น ซึ่งจะทำให้ผ้านั้นมีสีสดสวย หรือเลอะเทอะขะมุกขะมอมจนถึงสกปรกดูไม่ได้ คำกล่าวนี้เจตนาจงใจจะหมายความว่า อนาคตของเด็กนั้นอยู่ที่การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมรวมถึงสังคมของเด็กคนนั้น

........ แล้วมันจริงหรือไม่

ประสบการณ์ในชีวิตของทุกท่านที่อ่านบทความนี้คงจะให้คำตอบตัวท่านเองได้ เด็กบางคนเหมือนจะเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จ เด็กบางคนเหมือนจะเกิดมาเพื่อที่จะเด่นดัง บางคนเกิดมาหน้าตาดีผิดกับคนในครอบครัว บางคนฉลาดล้ำ ในขณะที่บางคนเกิดมาเหมือนจะพกความล้มเหลวมาด้วย เกิดมาหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ เกิดมาสมองทึบ และจนถึงเกิดมาพิการ และบางรายนั้นเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพียงไม่กี่อึดใจ หรือไม่กี่วันเท่านั้น

คงมีคำตอบหลายอย่าง สำหรับทุกกรณีที่กล่าวมา คงมีหลายทัศนคติ หลายความเห็น หลายมุมมอง แต่ไม่เคยมีสูตรสำเร็จสำหรับการสร้างมนุษย์สักคนนับจากวันที่เขาเกิดมา เพื่อให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มันดูคล้ายกับหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ และจะต้องสรุปผลด้วยคำเดิมๆ

.................. ความบังเอิญ

แต่จากการศึกษาของคณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีพบว่า มีอะไรบางอย่างที่ให้คำตอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ จึงได้นำเสนอบทความนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้พิจารณา ให้ผู้ที่อยากรู้ได้ศึกษา และก็คงมีผู้ที่อยากวิจารณ์ และหรืออยากอะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งคงจะได้เห็นกันต่อไป

ในหนึ่งวันหรือ 24 ชั่วโมง บนสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งบนโลก สามารถเป็นที่เกิดของมนุษย์ได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน มีทั้งหน้าตาดี หน้าตาไม่ดี ร่ำรวย ยากจน ฉลาด สมองทึบ สุขภาพดี ขี้โรค ชอบทางธรรม ชอบทางอบาย ฯลฯ ซึ่งสามารถจะคำนวณได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถือกำเนิดขึ้น ด้วยวิชาที่เรียกว่า โหราศาสตร์

ภาพที่นำเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการคำนวณและวิเคราะห์ด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยคณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีในการตอบคำถามของผู้ที่สนใจ ซึ่งต้องการกำหนดเวลาสำหรับการเกิดของลูก แต่เนื่องจากการคำนวณชีวิตของบุคคลทั้งชีวิต เพื่อจะกำหนดเวลาเกิดที่เหมาะสมนั้น มีความสลับซับซ้อนและยากมาก หากต้องทำด้วยเครื่องมือคิดเลขธรรมดา คณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีใช้เวลานานหลายปีสำหรับรวบรวมข้อมูลและพัฒนาชุดคำสั่งทดสอบมากมายจนสามารถสร้างชุดคำสั่งที่ให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้


* ข้อมูลจำนวนการเกิด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/ind

ในการวิเคราะห์ดวงชะตาทางโหราศาสตร์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ดูดวง นั้น มีกรรมวิธีแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์สายใด แต่ผลลัพธ์นั้นจะเหมือนกัน นั่นคือต้องพยากรณ์ดวงชะตาได้ถูกต้อง ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ความแม่นยำในการพยากรณ์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากนักโหราศาสตร์เอง จากเครื่องมือที่ใช้ จากทัศนคติของทั้งนักโหราศาสตร์และผู้ที่รับคำพยากรณ์ จากความถูกต้องในรายละเอียดการเกิด ฯลฯ

เมื่อนักโหราศาสตร์สามารถดูดวงชะตาบุคคล จากรายละเอียดการเกิดได้ถูกต้องแม่นยำพอสมควรแล้ว ก็ย่อมจะทราบดีว่า เมื่อสามารถดูดวงชะตาของบุคคลที่เกิดมาในอดีตได้ ก็ย่อมดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดมาในอนาคตได้เช่นกัน เพราะรายละเอียดการเกิด ไม่ว่าจะเป็น วันที่ เดือน ศักราช สถานที่เกิด ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน วิธีการพยากรณ์ก็ไม่ได้แตกต่างกัน เด็กที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ เมื่อเวลาผ่านไปอีกสองวัน ก็จะเป็นเด็กที่เกิดเมื่อวานนี้ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แสดงให้เห็นว่าเราสามารถคำนวณหาเวลาที่ดีให้กับเด็กที่จะมาเกิดใหม่ได้

แต่ในทางพุทธศาสตร์ ชี้ให้เห็นสัจธรรมสำคัญว่า มนุษย์เกิดมาด้วยกรรม มีชีวิตไปตามกรรม และสิ้นสุดชีวิตด้วยกรรม นักโหราศาสตร์ต่างก็ทราบกันดีว่า ดวงชะตานั้นเป็นเพียงแผนที่แห่งกรรม หาใช่ของวิเศษที่จะกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ ถึงแม้นักโหราศาสตร์จะอ่านดวงชะตาและทราบถึงกำหนดแห่งกรรม ที่จะต้องสนองต่อผู้ก่อกรรมนั้น ก็ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงกรรมซึ่งตนเคยก่อเอาไว้ได้พ้น แม้แต่พระอรหันต์ยังต้องรับกรรมที่ตนเคยก่อเอาไว้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประสาอะไรกับนักโหราศาสตร์ ซึ่งต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไป

การกำหนดเวลาเกิดให้กับเด็กนั้นจึงขึ้นอยู่กับกรรม ถึงแม้จะเล็งเห็นเวลาที่ดีเลิศสักปานใด หากแต่ถ้าบุญกรรมของเด็กนั้นไม่เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด ก็จะมีเหตุอันให้ไม่ได้เกิดตามเวลาที่ต้องการนั้น คณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีนั้นมีประสบการณ์จากการหาเวลาเกิดมาบ้าง และพบว่าหลายกรณีเด็กจะเลือกเวลาเกิดเอง เช่นเกิดก่อนเวลาที่กำหนดไป หรือ เกิดหลังเวลาที่กำหนดไป โดยมีเหตุสารพัดทำให้เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะจากสุขภาพของมารดา จากเวลาหรือความพร้อมของแพทย์หรือสถานที่เกิด แม้แต่จากการจราจร อุทกภัย สารพัดเหตุอันจะเกิดขึ้นมาได้

แต่เราก็เชื่อกันว่า กรรมของบิดามารดานั้นเกี่ยวพันกับกรรมของบุตรธิดา ด้วยเกิดมาร่วมกรรมซึ่งกันและกัน กรรมใดที่บิดามารดากระทำอาจจะมีทางส่งผลถึงบุตรธิดาได้ ในทางกลับกันกรรมใดที่บุตรธิดากระทำ อาจจะส่งผลถึงบิดามารดาได้ด้วยเช่นกัน เรื่องนี้จะเท็จจริงประการใดก็ยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรม หากแต่ความพยายามของบิดามารดาที่จะเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับบุตรธิดานั้น เป็นกรรมดีที่มีมาคู่กับทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้ ความพยายามในการเลือกเวลาเกิดให้กับลูก จึงอาจจะสำเร็จได้ด้วยความเพียรก็เป็นได้

ภาพที่แสดงต่อไปนี้คือภาพการคำนวณและวิเคราะห์ดวงชะตาในเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยระบุเส้นรุ้งเส้นแวงของสถานที่คำนวณไว้ จำนวนดวงชะตาที่มีได้และอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการกำหนดเวลาเกิดนั้นมีราวๆ 200 ดวงชะตา สาระสำคัญที่จะต้องตรวจสอบส่วนหนึ่งแสดงไว้เป็นรูปภาพและคะแนน ในตัวอย่างนั้นมีคำอธิบายกำกับว่าส่วนใดใช้พิจารณาเรื่องอะไร และยังมีสาระสำคัญหลายประการที่ไม่ได้แสดงเป็นภาพ แต่กำหนดไว้ด้วยสีของดวงชะตา โดยมีทั้งหมด 6 สีคือ สีทองสำหรับดวงชะตาที่ดีมาก สีเขียวสำหรับดวงชะตาปกติ สีฟ้าสำหรับดวงชะตาธรรมดา สีเหลืองสำหรับดวงชะตาไม่ดี สีดำสำหรับดวงชะตาที่ไม่ควรเลือกเกิดเลย และสีแดงสำหรับดวงชะตาที่เกิดไม่ได้เลย

จากภาพที่แสดงจะเห็นได้ว่า บนพื้นที่เดียวเท่านั้นก็สามารถมีดวงชะตาที่แตกต่างกันถึงกว่า 200 ดวงชะตาในหนึ่งวัน หากนับจากพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้ว จะสามารถมีดวงชะตาที่แตกต่างกันนับหมื่นดวงชะตาในหนึ่งวัน และถ้านับทุกพื้นที่ทั่วโลกแล้วจะมีหลายแสนดวงชะตา แต่อัตราการเกิดโดยเฉลี่ยของประเทศไทยนั้นคือ นาทีละ 1 คน ดังนั้นจึงมีดวงชะตาจำนวนมากมายทั้งที่ดีและไม่ดี อยู่ในเวลาและสถานที่ที่ไม่มีเด็กเกิด

และหากพิจารณาภาพนี้ให้ดีจะเห็นว่า ดวงชะตาที่ดีนั้นมีน้อยกว่าดวงชะตาที่ไม่ดี และดวงชะตาที่ดีและไม่ดีนั้นอยู่ที่เวลาเกิด ในวันเดียวกันเวลาห่างกันเพียงเล็กน้อย สภาพของดวงชะตาก็ผิดแผกแตกต่างกันไปได้มากมาย ซึ่งผลของการคำนวณนี้จะนำไปสรุปเป็นตารางสำหรับหาเวลาเกิด ซึ่งจะได้นำเสนอต่อไป

และสำหรับท่านที่เข้าใจผิดในเรื่องเวลาเกิด ซึ่งบางท่านคิดว่าไม่สำคัญ หากจะบอกเวลากับนักโหราศาสตร์ผิดไปสักนาทีสองนาที หรือบางรายเข้าใจว่ามีเพียงวันเดือนปีก็พอแล้ว จากภาพที่นำเสนอ คงจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่า รายละเอียดการเกิดนั้น สำคัญทุกอย่าง ยิ่งทราบแม่นยำเท่าใด ย่อมได้รับคำพยากรณ์ที่แม่นยำเท่านั้น

เมื่อทำการคำนวณดวงชะตาในหนึ่งวันแล้ว จึงนำผลการคำนวณนั้นมาประมวลผลเป็นตารางสำหรับวิเคราะห์ และจะตัดทอนคุณสมบัติที่แสดงในตารางให้เหลือเพียงสามประการ นั่นคือระดับสติปัญญา ระดับหน้าตา และระดับชีวิตโดยรวม เพื่อง่ายต่อการพิจารณา และสรุปเป็นตารางเวลาได้ดังภาพนี้

ตารางแรกนี้เป็นตารางรวมดวงชะตาทั้งหมดที่จะมีได้ในวันนั้น ทั้งดวงชะตาที่ดีมาก ดี ปกติ ดวงไม่ดี ไม่ควรเกิด และเกิดไม่ได้เลย หากมองช่วงเวลาของแต่ละดวงจะเห็นว่ามีดวงประเภทเดียวกันในช่วงเวลาที่ติดกัน แต่รายละเอียดปลีกย่อยที่สรุปออกมานั้นจะไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลา 07.46 น. ถึงเวลา 08.52 น. นั้นมีสี่ดวงชะตา และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรเกิดทั้งสี่ดวงชะตา แต่หากพิจารณาดูคุณสมบัติที่สรุปผลมาจะเห็นว่า ในช่องสติปัญญานั้นมีผลการคำนวณออกมาได้แตกต่างกันในแต่ละช่วง ในช่วงที่ผลลัพธ์มีสีเดียวกันติดกันหลายดวงชะตาก็ด้วยความแตกต่างที่ว่านี้

และจากเวลา 08.53 น. ถึงเวลา 09.03 น. จะเป็นเวลาที่เกิดไม่ได้เลย และในช่วงเวลาติดกันนั่นคือ 09.04 น. ถึงเวลา 09.13 น. จะเป็นเวลาที่ไม่ควรเลือกเกิด และตามมาด้วยเวลา 09.14 น. ถึงเวลา 09.43 น. จะเป็นเวลาที่มีดวงชะตาปกติ และถัดจากนั้นเวลา 09.44 น. ถึงเวลา 09.45 น. เป็นเวลาที่มีดวงชะตาดี

จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงเท่านั้น ณ.สถานที่แห่งเดียวกัน จะมีดวงชะตาหลายรูปแบบแปรเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา เวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูดวงชะตา หรือกำหนดเวลาให้ใครสักคนเกิดมาบนโลกใบนี้

คณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีได้ใช้ผลลัพธ์จากการคำนวณทั้งรูปภาพที่นำเสนอ รวมทั้งตารางต่างๆ ไปทดสอบผลจากดวงชะตาจริงของผู้ที่มาขอให้พยากรณ์ดวงชะตา ทั้งในเวบบอร์ดของพันทิปและจากที่อื่นๆ เพื่อเป็นการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณและความถูกต้องของหลักการทางโหราศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาและทดลองรวมถึงการพัฒนาโดยมีพื้นฐานจากหลักวิชาและการทดสอบจริง

โหราศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ได้รับการดูถูกเสมอมา โดยเฉพาะจากผู้ที่ต้องการหาอะไรสักอย่างมาส่งเสริมให้เห็นว่าตนเองนั้นมีความคิดทันสมัย มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถหาอะไรมาแสดงความฉลาดหรือความก้าวหน้าของตนเองได้ ไร้ผลงานที่จะส่งเสริมตนเองให้สำคัญ จึงต้องหันมาพึ่งวิธีของคนสิ้นคิด นั่นคือเที่ยวดูถูกผู้อื่นเพื่อยกให้ตัวเองดูดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามการดูถูกผู้อื่นนั้นเป็นวิสัยของผู้ไร้สติปัญญา ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ทั้งหลายย่อมทราบดีว่าผู้ที่ไร้สติปัญญาย่อมไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ จึงพึงทำใจว่าจะต้องได้รับการดูถูกอยู่เสมอ

จากตารางรวมดวงชะตาในหนึ่งวัน ได้ทำการตัดทอนเอาดวงชะตาสามระดับที่ไม่ดีออก เหลือเพียงสามระดับที่เกิดได้ คือระดับ ดวงดีมาก ดวงดี และ ดวงปกติ สร้างเป็นตารางสำหรับมอบให้มารดาที่กำลังตั้งครรภ และต้องการเลือกเวลาเกิดสำหรับบุตรธิดา ดังภาพที่สองที่แสดงในบทความตอนนี้ เหตุที่ต้องตัดทอนเพราะตารางรวมดวงชะตานั้นยาวเกินไป และช่วงเวลาที่ตัดทอนออกก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรเลือกอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง ดังที่ได้อธิบายไว้ในเรื่องที่ว่าด้วยกรรม

มนุษย์ที่จะมาเกิดในโลกนี้ต่างก็มีกรรมของตนเอง กรรมนั้นจะเป็นเครื่องกำหนดเวลาเกิด บางครั้งแม้จะพยายามสักเพียงไร ผู้ที่จะมาเกิดใหม่ก็จะเลือกเวลาเกิดของตนเอง หากเวลานั้นไปตรงกับช่วงเวลาที่คำนวณแล้วพบว่าไม่ดี จะไม่ดีในระดับใดก็ตาม มันอาจจะส่งผลให้บิดามารดาของผู้ที่มาเกิดใหม่นั้นวิตกกังวลหรือเสียใจได้ คณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีจึงได้ขอทดสอบดวงชะตาของมารดาทุกคนที่ขอเวลาเกิดมา เพื่อวิเคราะห์ดวงชะตาโดยทั่วไปและวิเคราะห์ปัญหาอันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่มอบส่วนของตารางที่ระบุว่าไม่ดีให้ไปกับผู้ที่ขอมาทุกราย อย่างไรก็ตามต้องขอบอกไว้ให้ผู้อ่านได้ทราบว่า การหาเวลาเกิดให้กับทุกท่านที่ขอมา คณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในทุกกรณีและสำหรับทุกคนที่ขอมา โดยถือเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ และเพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์กับสังคม หากมีผู้ใดแอบอ้างชื่อของมหานาฑีและเรียกรับเงินทองในการหาเวลาเกิด พึงทราบได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพ และโปรดแจ้งให้คณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

การคลอดลูกของคนเราในปัจจุบันนั้นมีสองวิธีที่เลือกได้ คือคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด ในสมัยโบราณนั้นไม่มีทางเลือกในการคลอด จำต้องคลอดด้วยวิธีธรรมชาติวิธีเดียว จึงดูเหมือนว่าไม่มีทางที่จะใช้โหราศาสตร์ช่วยกำหนดเวลาการคลอดให้กับผู้ที่จะมาเกิดใหม่ได้เลย

แต่จากการศึกษาของคณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีพบว่า มีหนทางในการเลือกเวลาเกิดสำหรับการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ และได้ใช้กันมานานแล้วในหลายระดับชนชั้น ตัวอย่างหนึ่งซึ่งคงเป็นที่ทราบกันดี นั่นคือการเลือกปีเกิดของเด็กให้ตรงกับปีดีๆของทางโหราศาสตร์จีน เช่นเมื่อทราบว่าปีใดจะเป็นปีมังกรทอง ซึ่งโหราศาสตร์จีนถือว่าดีมาก ก็จะมีความพยายามตั้งครรภ์ให้ได้ก่อนหน้านั้น โดยกำหนดช่วงเวลาคลอดให้อยู่ในปีมังกรทองพอดี นี่เป็นวิธีการอย่างกว้างๆวิธีหนึ่งที่โบราณเลือกใช้

ยังมีวิธีที่ละเอียดและซับซ้อนกว่านั้น ซึ่งมีใช้กันในกลุ่มผู้ที่มีโอกาสทางสังคมและมีความรู้ในทางโหราศาสตร์เพียงพอ ในการกำหนดเวลาตั้งครรภ์ เพื่อให้มีผลถึงกำหนดเวลาคลอดเช่น วัฒนธรรมความเชื่อของไทยนับแต่โบราณ นิยมใช้วิชาโหราศาสตร์หาฤกษ์ยามสำหรับทำการมงคล ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ปลูกสร้างถาวรวัตถุ ฤกษ์ทำการต่างๆ ฤกษ์ในพิธีทั้งพิธีมงคลและพิธีอวมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนชั้นสูงซึ่งจะเคร่งครัดในพิธีการต่างๆมาก การจะประกอบกิจกรรมใด ก็ต้องกำหนดฤกษ์ยามให้เหมาะกับกิจกรรมนั้นๆเสมอ

แต่มีกิจกรรมหนึ่งที่ชนแทบทุกระดับชั้นจะให้ความสำคัญเหมือนกัน นั่นคือการสมรส ในตำราฤกษ์ของโหรไทยนั้น มีหลักการเกี่ยวกับการวางฤกษ์ในงานมงคลสมรสนี้ไว้หลายประการ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีกฎเกณฑ์มากที่สุด มากกว่าบรรดาฤกษ์ของกิจกรรมอื่นๆทั้งปวง ซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ การครองคู่ของหญิงชายนั้นก็เพื่อจุดประสงค์สำคัญที่สุดตามธรรมชาติ คือการมีลูกเพื่อดำรงสายพันธ์ของตนให้ยาวนานต่อไป

ในพิธีมงคลสมรสนับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีขั้นตอนหลายขั้นตอน หลายพิธีกรรมซึ่งสืบทอดกันมาจากหลายวัฒนธรรม เช่น การหมั้น การสู่ขอ การสวมแหวน การตักบาตรร่วมขัน การยกน้ำชา การรดน้ำสังข์หรือการซัดน้ำ การทำบุญ การเลี้ยงรื่นเริง การปูที่นอน และการส่งตัวคู่บ่าวสาวเข้าหอ ซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นถือว่า ฤกษ์ที่สำคัญที่สุดในพิธีมงคลสมรสนี้คือ ฤกษ์ส่งตัวคู่บ่าวสาวเข้าหอ

มีคติความเชื่อที่ทราบกันดีเกี่ยวกับการส่งตัวคู่บ่าวสาวเข้าหอว่า เมื่อทำพิธีส่งตัวเสร็จแล้ว ห้ามคู่บ่าวสาวออกจากห้องหอโดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเช้าของอีกวันหนึ่ง ซึ่งอันที่จริงแล้วทั้งฤกษ์ส่งตัวและคติความเชื่อเรื่องการห้ามออกจากห้องหอนั้น มีจุดประสงค์เพื่อการเดียวกัน คือต้องการให้คู่บ่าวสาวได้ทำกิจกรรมของชายหญิงอันเกี่ยวกับการสืบทอดสายพันธ์ให้สำเร็จเรียบร้อยภายในเวลาฤกษ์ที่กำหนด

ไม่เพียงพิธีมงคลสมรสตามปกติเท่านั้นที่ต้องหาฤกษ์ส่งตัว ในหลายวัฒนธรรมความเชื่อของชนชั้นสูงในหลายประเทศ การที่จะส่งตัวสตรีเข้าห้องหอร่วมกับบุรุษนั้น จะต้องหาฤกษ์ยามที่เหมาะสม หากแต่วิธีนี้มิได้ใช้กับสตรีทุกนาง จะใช้เพียงแต่สตรีชั้นสูงที่จะมีทายาทสำหรับสืบสกุลเท่านั้น ในราชสำนักยุคโบราณของหลายประเทศ โหรหลวงจะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อให้รัชทายาทผู้จะสืบสกุลที่จะเกิดมาจากกิจกรรมตามเวลาฤกษ์ยามนั้น มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์อย่างเต็มที่

เป็นที่ทราบกันดีมาแต่สมัยโบราณแล้ว ถึงกำหนดการคลอดของทารกหากทราบวันที่ถือปฏิสนธิ กำหนดคลอดในระยะเวลาประมาณสองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยเก้าสิบสามวัน หรือประมาณเก้าเดือนทางจันทรคติ ดังนั้นการคำนวณล่วงหน้าไปถึงวันคลอดและนับวันถอยหลังมาจนถึงวันปฏิสนธิเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ ด้วยภูมิปัญญาเช่นนี้เองที่โหราจารย์สมัยโบราณใช้กำหนดดวงชะตาของทารกได้ ทั้งๆที่การคลอดนั้นจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติ

โหราจารย์ที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ดี จะรู้ถึงกำหนดเวลาการโคจรของดาวสำคัญที่ส่งผลต่อดวงชะตา เช่นดาวตรีเทพ กฎเกณฑ์สำคัญทางโหราศาสตร์บางอย่างเช่น ข้อห้าม ข้อยกเว้น ข้อพึงหลีกเลี่ยง และสิ่งที่ควรเลือก ทั้งหมดทั้งปวงนี้สามารถใช้กำหนดรูปของดวงชะตา และคำนวณหาดวงชะตาดังกล่าวได้ล่วงหน้า

สำหรับในปัจจุบันซึ่งวิทยาการในด้านต่างๆก้าวหน้าทันสมัย การคำนวณหาเวลาที่ดีเหมาะสมสำหรับการเกิด เพื่อกำหนดระยะเวลาการตั้งครรภ์นั้นจึงมิใช่เรื่องยาก แม้จะต้องการคลอดด้วยวิธีปกติ ก็สามารถหาช่วงเวลาคลอดที่ดวงชะตาโดยรวมมีสภาพที่ดีมากกว่าที่เสียได้

แผนภูมิหรือกราฟที่แสดงดังต่อไปนี้ เป็นการคำนวณดวงชะตาล่วงหน้าในระยะเวลาหนึ่งปี บนพื้นที่หนึ่ง นำผลการคำนวณทุกนาทีของทุกวันในระยะหนึ่งปีมาวิเคราะห์ดวงชะตา ตามแบบที่ได้นำเสนอไปแล้ว และนำผลการวิเคราะห์นั้นมาสร้างแผนภูมินี้แผนภูมิแบ่งดวงชะตาออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบดวงชะตาที่นำเสนอ คำนวณบนพื้นที่หนึ่งตามพิกัดแลตติจูดและลองกิจูดที่แสดงในแผนภูมิ (โปรดระวัง บนพื้นที่อื่นๆผลการคำนวณจะไม่เหมือนกัน ทั้งระดับของดวงชะตาและช่วงเวลาของดวงชะตา จึงห้ามนำไปใช้งานนอกพื้นที่ที่คำนวณไว้ และการคำนวณเพื่อใช้กำหนดเวลาเกิดจริงนั้น จะต้องคำนวณเป็นการเฉพาะสำหรับมารดาแต่ละรายเท่านั้น) ในแผนภูมินั้นวางระดับ ดวงชะตาระดับที่ดีมากไว้บนสุด และดวงชะตาระดับที่เกิดไม่ได้ไว้ล่างสุด

จะเห็นได้ว่าจำนวนดวงชะตาในแต่ละวันนั้น โดยรวมแล้วมีใกล้เคียงกัน หากแต่ดวงชะตาที่ดีนั้นมีน้อยกว่าดวงชะตาที่ไม่ดี ดวงชะตาระดับที่ดีมากนั้นก็ไม่ได้มีทุกวัน ดวงชะตาระดับดีก็ไม่ได้มีทุกวัน ส่วนดวงชะตาระดับปกตินั้นมีทุกวัน ส่วนดวงชะตาในระดับที่ไม่ดีหรือไม่ควรเกิดนั้น เมื่อรวมกันแล้วจะมีจำนวนมากกว่าดวงชะตาจากระดับปกติขึ้นไปจนถึงระดับดีมาก

ผลการคำนวณทั้งปีที่แสดงไปแล้วนั้นเมื่อรวบรวมออกมาทำสถิติจะได้ดังนี้

ซึ่งผลจากการคำนวณก็เป็นเช่นเดียวกับสภาพความเป็นจริงของมนุษย์ หากจะเปรียบเทียบเพียงแต่ความร่ำรวยหรือมั่งมี คนร่ำรวยนั้นมีจำนวนน้อยกว่าคนยากจนมากมายนัก หรือถ้าจะวัดกันที่ระดับการศึกษา คนที่มีระดับการศึกษาสูงก็มีจำนวนน้อยกว่าคนที่มีระดับการศึกษาธรรมดาถึงระดับมีการศึกษาต่ำ ถ้าจะวัดกันที่หน้าตา คนที่มีหน้าตาดีก็มีจำนวนน้อยกว่าคนที่มีหน้าตาธรรมดาจนถึงหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่


ความเป็นจริงเกี่ยวกับระดับต่างๆของคน อาจจะบรรยายด้วยภาพได้ดังภาพนี้


นับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน สภาพสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากภาพนี้ ลำดับชั้นของคนนั้นไม่ได้อยู่ว่าเขาจะเกิดที่ใด หรือมีครอบครัวแบบใด หากแต่อยู่ที่เวลาเกิดและสถานที่เกิดของคนคนนั้น

และโหราศาสตร์เป็นเพียงวิชาเดียวที่สามารถให้คำตอบเหล่านั้นได้ .....

มหานาฑี สงวนลิขสิทธิ์ หน้านี้สร้างในเวลา 0วินาที