มหานาฑี
มหานาฑี
แม้เลือกเกิดได้ หรือ วิธีหาเวลาเกิด

ทุกๆนาทีบนโลกนี้จะมีเด็กเกิดใหม่ราวๆ 140 คน* ต่างก็เกิดกันในสภาวะที่แตกต่างกัน ในครอบครัวที่แตกต่างกัน หลายชาติ หลายภาษา หลายศาสนา แต่ไม่ว่าจะเกิดมาอย่างไร ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าอนาคตจะต้องเป็นไปเช่นนั้น เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย มิใช่ว่าเขาจะร่ำรวยต่อไปหรือตลอดไปในอนาคต เช่นเดียวกับเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ก็มิใช่ว่าจะต้องยากจนไปตลอดกาลเช่นกัน

บิดามารดาที่มีหน้าตาดี ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าลูกที่เกิดมาจะต้องมีหน้าตาดี บิดามารดาที่เฉลียวฉลาด ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีลูกที่เฉลียวฉลาด มีคำกล่าวกันว่าเด็กนั้นเหมือนผ้าขาว สุดแท้แต่เราจะแต่งแต้มสีสันใดลงไปบนผ้านั้น ซึ่งจะทำให้ผ้านั้นมีสีสดสวย หรือเลอะเทอะขะมุกขะมอมจนถึงสกปรกดูไม่ได้ คำกล่าวนี้เจตนาจงใจจะหมายความว่า อนาคตของเด็กนั้นอยู่ที่การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมรวมถึงสังคมของเด็กคนนั้น

........ แล้วมันจริงหรือไม่

ประสบการณ์ในชีวิตของทุกท่านที่อ่านบทความนี้คงจะให้คำตอบตัวท่านเองได้ เด็กบางคนเหมือนจะเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จ เด็กบางคนเหมือนจะเกิดมาเพื่อที่จะเด่นดัง บางคนเกิดมาหน้าตาดีผิดกับคนในครอบครัว บางคนฉลาดล้ำ ในขณะที่บางคนเกิดมาเหมือนจะพกความล้มเหลวมาด้วย เกิดมาหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ เกิดมาสมองทึบ และจนถึงเกิดมาพิการ และบางรายนั้นเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพียงไม่กี่อึดใจ หรือไม่กี่วันเท่านั้น

คงมีคำตอบหลายอย่าง สำหรับทุกกรณีที่กล่าวมา คงมีหลายทัศนคติ หลายความเห็น หลายมุมมอง แต่ไม่เคยมีสูตรสำเร็จสำหรับการสร้างมนุษย์สักคนนับจากวันที่เขาเกิดมา เพื่อให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มันดูคล้ายกับหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ และจะต้องสรุปผลด้วยคำเดิมๆ

.................. ความบังเอิญ

แต่จากการศึกษาของคณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีพบว่า มีอะไรบางอย่างที่ให้คำตอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ จึงได้นำเสนอบทความนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้พิจารณา ให้ผู้ที่อยากรู้ได้ศึกษา และก็คงมีผู้ที่อยากวิจารณ์ และหรืออยากอะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งคงจะได้เห็นกันต่อไป

ในหนึ่งวันหรือ 24 ชั่วโมง บนสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งบนโลก สามารถเป็นที่เกิดของมนุษย์ได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน มีทั้งหน้าตาดี หน้าตาไม่ดี ร่ำรวย ยากจน ฉลาด สมองทึบ สุขภาพดี ขี้โรค ชอบทางธรรม ชอบทางอบาย ฯลฯ ซึ่งสามารถจะคำนวณได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถือกำเนิดขึ้น ด้วยวิชาที่เรียกว่า โหราศาสตร์

ภาพที่นำเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการคำนวณและวิเคราะห์ด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยคณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีในการตอบคำถามของผู้ที่สนใจ ซึ่งต้องการกำหนดเวลาสำหรับการเกิดของลูก แต่เนื่องจากการคำนวณชีวิตของบุคคลทั้งชีวิต เพื่อจะกำหนดเวลาเกิดที่เหมาะสมนั้น มีความสลับซับซ้อนและยากมาก หากต้องทำด้วยเครื่องมือคิดเลขธรรมดา คณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีใช้เวลานานหลายปีสำหรับรวบรวมข้อมูลและพัฒนาชุดคำสั่งทดสอบมากมายจนสามารถสร้างชุดคำสั่งที่ให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้


* ข้อมูลจำนวนการเกิด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/ind

ในการวิเคราะห์ดวงชะตาทางโหราศาสตร์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ดูดวง นั้น มีกรรมวิธีแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์สายใด แต่ผ