มหานาฑี
มหานาฑี
ดาวย้าย ไม่ต้องไหว้ดาว

ในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ของคณะผู้จัดทำเวบไซต์มหานาฑีนั้น เป็นการศึกษาโหราศาสตร์ในแนววิทยาศาสตร์ กล่าวคือประกอบด้วย สมมุติฐาน ทฤษฏี เหตุ และ ผล การพยากรณ์ดวงชะตาของมนุษย์นั้น อาศัยแผนที่ของกรรมซึ่งอ่านได้จากตำแหน่งของดวงดาวในเวลาที่เกิด ซึ่งโหราจารย์โบราณท่านได้สั่งสมภูมิปัญญาความรู้มานานหลายพันปี ซึ่งคนรุ่นใหม่ในยุคของเราได้นำมาทดสอบและนำมาใช้งาน เป็นวิชาโหราศาสตร์ดังที่เห็นกันในปัจจุบันนี้

เหตุใดดวงดาวในเวลาเกิดและดวงดาวที่โคจรอยู่ในปัจจุบันและอนาคต จึงสามารถบอกอดีตปัจจุบันอนาคตของชีวิตมนุษย์ได้นั้น มีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ หากแต่ยากและลึกซึ้งเกินกว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสตร์และโหราศาสตร์มาก่อนเลยจะทำความเข้าใจได้ เปรียบได้ดังการจะสอนคณิตศาสตร์ขั้นสูงเช่นแคลคูลัสให้แก่ผู้ที่แม้แต่บวกลบเลขยังทำไม่เป็นย่อมไม่อาจกระทำได้

อย่างไรก็ตาม ดาวฤกษ์นั้นคือกลุ่มก๊าซ และดาวเคราะห์นั้นอาจจะประกอบด้วยก๊าซหรือของแข็งของเหลวต่างๆ คราสเช่นราหูและเกตุเป็นเพียงจุดสมมุติในวงโคจร ทั้งหมดนี้มิใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจเหนือธรรมชาติ เพราะทั้งหมดนี้คือธรรมชาติ เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์อย่างพวกเรา

การไหว้บูชาดาวนั้น เป็นทัศนคติของคนโบราณบางกลุ่ม ซึ่งเป็นการนอบน้อมถ่อมตนต่อสิ่งที่ตนไม่รู้จัก และไม่อาจจะอธิบายได้ หากแต่เมื่อล่วงมาจนถึงยุคปัจจุบัน การไม่ลบหลู่ก็เพียงพอต่อการให้ความเคารพแล้ว จึงไม่ถึงกับต้องทำพิธีไหว้ รับส่ง บูชา ดาวหรือคราสแต่ประการใด แต่หากอยากจะกระทำโดยรู้ถึงข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมา เช่นการไหว้พระจันทร์ในเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ แม้จะรู้ความหมายแล้วว่ากำเนิดมาจากการส่งสารต่อต้านผู้รุกรานในจีนสมัยมองโกลเรืองอำนาจ แต่ก็ยังกระทำต่อไปเพราะเป็นประเพณีและเป็นความสนุกสนาน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าใจได้ หากแต่ถ้ากระทำเพราะความกลัว หรือถูกกลุ่มคนบางกลุ่มหลอกให้กลัว เพื่อหวังผลประโยชน์ หรือหวังข่มขู่เพื่อให้หวาดกลัวและตกเป็นเหยื่อ เช่นนั้นก็ขอให้พึงคิดไตร่ตรองดูใหม่ และอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่พยายามสร้างเหตุเพื่อหวังผลประโยชน์เลย

หากท่านผู้เจริญแล้วที่ได้ผ่านมาพบและอ่านข้อความนี้ โปรดทราบด้วยว่านักโหราศาสตร์ที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนโง่เขลาเบาปัญญา บูชาสิ่งที่ไม่เห็นไม่รู้ก็ยังมีอีกมาก แต่อาจจะไม่เป็นกระแส ไม่เป็นข่าว เพราะไม่เป็นจุดขายของสื่อ

ไม่ต้องวิตกกังวลว่า ดาวหรือคราสจะมาทำร้ายเพราะท่านไม่ไหว้ดาว และมิต้องวิตกกังวลว่า ดาวหรือคราสจะไม่ให้คุณถ้าท่านรับส่งไม่ถูกวิธี ขอยืนยันจากประสบการณ์ทั้งชีวิตได้เลยว่า ถ้าดาวหรือคราสจะทำร้ายดวงชะตาของท่าน ต่อให้หมอบราบคาบแก้ว บูชาด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่มี ท่านก็ยังคงจะถูกทำร้ายอย่างแน่นอนและจะสาหัสมากขึ้นด้วย สาหัสแน่นอนเพราะดันเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปบูชาแล้ว คงจะต้องจนไปในพริบตาทีเดียวแหละท่าน

อีกทั้งถ้าท่านจะโชคดีมีชัย ไม่ว่าท่านจะเมินเฉยต่อการย้ายของดาวและคราสอย่างไร โชคดีย่อมเป็นของท่านอยู่วันยันค่ำ ก็ถ้าดวงชะตาบอกว่าจะโชคดี แล้วไม่ไปไหว้รับส่งดวงดาว เลยกลายเป็นโชคร้าย แล้วจะดูดวงชะตากันไปทำไม สู้ไปนั่งยองๆไหว้ดาวและคราสกันทุกวันมิดีกว่าหรือ ป่านนี้คงโชคดีกันไปหมดโลกแล้วกระมัง

จงเคารพสิ่งที่ควรเคารพ คนเรานั้นถ้ากราบไหว้พระ กราบไหว้สิ่งควรเคารพบูชา กราบไหว้บุพการี ทำดี ไม่ทำชั่ว แต่เคราะห์ร้ายเพราะไม่ไหว้ดาว ก็ให้มันรู้ไป

ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ผู้มีสติปัญญาเถิด
มหานาฑี สงวนลิขสิทธิ์ หน้านี้สร้างในเวลา 0วินาที