มหานาฑี
มหานาฑี
จันทราแห่งมหานาฑี

จันทราแห่งมหานาฑี

จันทรา เป็นราชินีแห่งฟากฟ้าในยามราตรี เมื่อจันทราทอแสงสกาว หมู่ดวงดาวทั่วทั้งฟากฟ้าก็มิกล้าจะข่มรัศมี

มหานาฑี ศาสตร์แห่งการพยากรณ์โบราณที่หายสาบสูญมาเนิ่นนาน ถูกค้นพบโดยบังเอิญ และถูกเก็บงำซ่อนเร้นเอาไว้ โดยถ่ายทอดสืบต่ออายุของศาสตร์นี้ เพียงเฉพาะคนในตระกูล มิเคยมีสตรีใดได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาก่อน

หากแต่เธอ เป็นสตรีแรกและสตรีเดียวที่ได้รับการถ่ายทอด มหานาฑี ไว้

เธอ ผู้ถูกกำหนดเวลาให้เกิดมาบนโลกนี้ ด้วย มหานาฑี

เธอ ผู้มีดวงชะตาซึ่ง มหานาฑี บ่งบอกว่าเป็นอัจฉริยะ

เธอ ผู้ต้องสืบทอด มหานาฑี เพื่อถ่ายทอดให้ทายาทรุ่นต่อไป

แต่หากมิมีทายาทผู้สืบทอดต่อไป

เธอ ต้องเป็นผู้ทำลายความลับของ มหานาฑี ทิ้งด้วยมือของเธอเอง

เธอ ผู้เปรียบดัง จันทราแห่งมหานาฑี

จันทราแห่งมหานาฑี เรื่องราวของสาวน้อย ผู้ต้องรับภาระในการสืบทอดศาสตร์แห่งการพยากรณ์ของตระกูล ด้วยความเชื่อมั่นของบรรพบุรุษ ว่าเธอมีความสามารถที่จะรับภาระนี้ได้ ด้วยถูกกำหนดเวลาตกฟาก ให้เกิดมาเป็นอัจฉริยะ แต่ด้วยวัยอันอ่อนเยาว์ ในโลกซึ่งมากไปด้วยภยันตราย เธอต้องเอาตัวรอด ด้วย มหานาฑี ศาสตร์ที่เธอต้องปกป้องด้วยชีวิตสาวน้อยผู้ต้องศึกษาวิชา มหานาฑี โดยลำพัง เมื่อบรรพบุรุษต้องจากไปเมื่อวัยของเธอยังอ่อนเยาว์นัก เธอต้องศึกษาวิชานี้ด้วยชีวิต เดิมพันความสามารถของตนเองด้วยชีวิต……

ขณะนี้หนังสือหมด กำลังรอการจัดพิมพ์ใหม่

มหานาฑี สงวนลิขสิทธิ์ หน้านี้สร้างในเวลา 0.001วินาที