มหานาฑี
มหานาฑี
ตามรอยสุริยยาตร์

ตามรอยสุริยยาตร์

ตามรอยสุริยยาตร์ เป็นบทความเปิดเผยความลับทีมีมายาวนานนับพันปี ของตำราสุริยยาตร์และมานัต ซึ่งเป็นตำราคำนวณตำแหน่งของดาวในจักราศี ซึ่งมีใช้กันมานับตั้งแต่โหราศาสตร์เข้ามาสู่สยามประเทศ ในสมัยสุโขทัย

บทความนี้วิเคราะห์ถึงที่มาในทางประวัติศาสตร์ และเปิดเผยเงื่อนงำการคำนวณที่ไม่เคยมีผู้ใดทราบมาก่อน รวมถึงวิเคราะห์ที่มาของตัวเลขมูลคำนวณ และแนะแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้ตำราสุริยยาตร์และมานัต มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น

บทความเรื่องตามรอยสุริยยาตร์นี้ ลงตีพิมพ์ในนิตยสารโหราเวสม์ 2000เริ่มจากฉบับที่ ๑๔๙ ปีที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นตอนที่ ๑

มหานาฑี สงวนลิขสิทธิ์ หน้านี้สร้างในเวลา 0.001วินาที