มหานาฑี
มหานาฑี
สำหรับนักโหราศาสตร์ที่พิการทางสายตา
ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ สำหรับนักโหราศาสตร์ที่พิการทางสายตา

อนุญาตให้ใช้เฉพาะนักโหราศาสตร์ผู้พิการทางสายตาเท่านั้น สงวนลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ จำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ขาย ใช้งาน โดยเฉพาะบุคคลทั่วไป ที่มิใช้ผู้พิการทางสายตา

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ สำหรับนักโหราศาสตร์ที่พิการทางสายตา คณะผู้จัดทำได้มอบให้มูลนิธิคนตาบอดไทย

85/1-2 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

โทรศัพท์: 02-2480555,02-2463835 ต่อ 200-201 โทรสาร: 02-2480556

เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่าย

ผลงานชิ้นนี้คณะผู้จัดทำขออุทิศความดีแด่บูรพาจารย์โหราศาสตร์ไทยทุกท่าน รวมถึง ครูสมจินต์ ธรรมทัต ซึ่งถือเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาการโหราศาสตร์ไทยให้แก่คณะผู้จัดทำ และเป็นผู้ก่อกำเนิดแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาชุดคำสั่งบนคอมพิวเตอร์สำหรับโหราศาสตร์ไทยมาตั้งแต่เริ่มแรก

ติดต่อทีมงานได้ที่

Admin@mahanati.com

vibhishana@mahanati.com

ootsanakorn@mahanati.com

(รายชื่อทีมงาน อิสิ วิภีษณะ อุษณกร)

ติดตาม facebook มหานาที ที่นี่
ติดตาม facebook อุษณกร มหานาที ที่นี่
มหานาฑี สงวนลิขสิทธิ์ หน้านี้สร้างในเวลา 0.001วินาที