เข้าใช้งาน  สมัครสมาชิกใหม่  ลืมรหัสผ่าน(Password)
สำคัญมากโปรดอ่านก่อน
คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ดวงมหานาฑีคืออะไร ดวงชะตามหานาฑี เป็นการคำนวณดวงชะตาระบบหนึ่ง เพื่อการพยากรณ์ดวงชะตาอย่างละเอียด การคำนวณดวงชะตาในระบบมหานาฑีนั้น จำเป็นจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดของเจ้าชะตาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ทั้ง วันที่ เดือน ศักราช เวลา สถานที่เกิด และสถานที่อยู่ในปัจจุบัน

เมื่อได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว จึงจะนำมาคำนวณหาตำแหน่งที่แน่นอนของการเกิด และเวลาที่แน่นอนของการเกิด ก่อนจะได้ดวงมหานาฑีมาเพื่อการพยากรณ์เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงจำต้องอธิบายหลักการของ เวลา เอาไว้เป็นขั้นต้น

ตัวอย่างเช่นดวงชะตาที่เกิดในประเทศไทยนั้น หลังปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นต้นมา เวลาของประเทศไทยมีมาตรฐานตามหลักสากลเป็นเวลาเดียวกันทั้งประเทศทุกจังหวัด เวลาแปดโมงเช้าคนไทยจะเคารพเพลงชาติและธงชาติพร้อมกัน โดยอาจจะรับฟังการบรรเลงเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงเวลาแหล่งหนึ่ง ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาทั่วประเทศให้ตรงกัน

นาฬิกามาตรฐานของประเทศไทยนั้น กำหนดวัดเวลากันที่เส้นแวง ๑๐๕ องศาตะวันออกซึ่งพาดผ่านจังหวัดอุบลราชธานี นั่นหมายความว่าเมื่อเวลาของประเทศไทยเป็นเวลาแปดโมงช้า หรือ ๘.๐๐ นาฬิกา นั่นคือเวลาที่เส้นแวง ๑๐๕ องศาตะวันออกซึ่งพาดผ่านจังหวัดอุบลราชธานีจะตรงตามเวลานั้น แต่ในเวลาเดียวกันนั้น หากวัดเวลาที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเรียกการวัดนั้นว่าเวลาท้องถิ่น จะเป็นเวลา ๗.๔๒ นาฬิกาเท่านั้น นั่นคือเวลาจริงๆที่กรุงเทพมหานครจะช้ากว่าเวลามาตรฐานประเทศไทยอยู่ ๑๘ นาที

ไม่เพียงกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆในประเทศไทยก็มีเวลาท้องถิ่นของตนเองทั้งสิ้น กำหนดวัดได้โดยเส้นแวงที่พาดผ่านจังหวัดนั้นๆ ดังนั้นในการหาเวลาเกิดเพื่อนำมาคำนวณดวงชะตามหานาฑี จึงต้องทราบตำแหน่งที่เกิดโดยละเอียด เพื่อคำนวณผลต่างระหว่างเวลามาตรฐานประเทศไทย กับเวลาท้องถิ่น ณ ตำแหน่งที่เกิด เพราะผลต่างของเวลาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามความกว้างของผืนแผ่นดินไทยนั้น แตกต่างกันอยู่ถึงครึ่งชั่วโมง หรือ ๓๐ นาที

สำหรับดวงชะตาที่ถือกำเนิดในต่างประเทศก็เช่นกัน จำเป็นจะต้องรู้ตำแหน่งที่เกิดของดวงชะตานั้นๆโดยละเอียด เพื่อนำมาคำนวณหาเวลาของประเทศนั้นๆว่า ใช้เวลามาตรฐานที่เส้นแวงเส้นใด และตำแหน่งที่เกิดนั้นจะมีเวลาท้องถิ่นเป็นเวลาเท่าใด รวมไปถึงต้องคำนวณหาว่าแตกต่างกับเวลามาตรฐานของประเทศไทยเท่าใด โดยละเอียดถี่ถ้วน

เวลาต่างกันเพียงหนึ่งนาที ดวงชะตาก็แตกต่างกันได้อย่างมากมาย และถึงแม้จะเกิดในเวลาเดียวกัน แต่ต่างสถานที่กัน ดวงชะตานั้นก็เป็นคนละดวงชะตากัน อันจะทำให้มีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันได้ ทั้งอย่างเล็กน้อยและมากมายเช่นกัน

และสถานที่อยู่ในปัจจุบัน จะช่วยให้การคำนวณแผนภูมิต่างๆถูกต้องกับสถานที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อาศัย ซึ่งอาจจะมีเวลาแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศ

การแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิดและสถานที่เกิด สถานที่อยู่อาศัย โดยไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เท่ากับท่านได้คำนวณดวงชะตามหานาฑีของผู้อื่น อ่านคำพยากรณ์ของผู้อื่น ที่มิใช่ตัวของท่าน อันจะเป็นการเสียผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ในการใช้งานเวบไซต์มหานาฑี ท่านต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยต้องใช้ข้อมูลการเกิดที่ถูกต้องทั้งหมด และข้อมูลการเกิดทั้งหมดยกเว้นสถานที่อยู่อาศัย ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เอง หากต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้ทางผู้ดูแลเวบไซต์จัดการให้ ทั้งนี้เนื่องจากการคำนวณดวงชะตาและส่วนประกอบทั้งหมด ใช้เวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์มาก จึงไม่สามารถอนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบ ส่วนข้อมูลสถานที่อยู่อาศัยนั้น อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้วันละครั้งเท่านั้น ด้วยเหตุผลเดียวกัน

ภาพทุกภาพ แผนภูมิทุกอัน สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพแบบขยายในหน้าแสดงผลขนาดใหญ่ได้ ในกรณีที่ท่านใช้ Tablet หรือ Smart Phone ท่านอาจจะไม่เห็นแถวเลื่อนภาพ ทั้งในภาพขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่ท่านสามารถเลื่อนภาพหรือแผนภูมิได้ ด้วยการแตะบนภาพหรือแผนภูมินั้นๆ แล้วเลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ และอาจจะยังมีปัญหากับ Tablet หรือ Smart Phone ในบางรุ่นของระบบปฏิบัติการ ทางคณะผู้จัดทำกำลังแก้ไขอยู่ หากท่านพบปัญหาชนิดใด บนเครื่องแบบใด ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใด กรุณาแจ้งมาให้ทางคณะผู้จัดทำทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ขณะนี้เวบไซต์มหานาฑีกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง ซึ่งอาจจะยังมีข้อผิดพลาดในการทำงาน คณะผู้จัดทำกำลังปรับปรุงแก้ไข จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากพบข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาแจ้งได้ที่เมล์ของคณะผู้จัดทำ

ติดต่อทีมงานได้ที่

Admin@mahanati.com

vibhishana@mahanati.com

ootsanakorn@mahanati.com

(รายชื่อทีมงาน อิสิ วิภีษณะ อุษณกร)

ติดตาม facebook มหานาที ที่นี่
ติดตาม facebook อุษณกร มหานาที ที่นี่
สำหรับนักโหราศาสตร์ที่พิการทางสายตา
ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ สำหรับนักโหราศาสตร์ที่พิการทางสายตา

อนุญาตให้ใช้เฉพาะนักโหราศาสตร์ผู้พิการทางสายตาเท่านั้น สงวนลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ จำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ขาย ใช้งาน โดยเฉพาะบุคคลทั่วไป ที่มิใช้ผู้พิการทางสายตา

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ สำหรับนักโหราศาสตร์ที่พิการทางสายตา คณะผู้จัดทำได้มอบให้มูลนิธิคนตาบอดไทย

85/1-2 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

โทรศัพท์: 02-2480555,02-2463835 ต่อ 200-201 โทรสาร: 02-2480556

เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่าย

ผลงานชิ้นนี้คณะผู้จัดทำขออุทิศความดีแด่บูรพาจารย์โหราศาสตร์ไทยทุกท่าน รวมถึง ครูสมจินต์ ธรรมทัต ซึ่งถือเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาการโหราศาสตร์ไทยให้แก่คณะผู้จัดทำ และเป็นผู้ก่อกำเนิดแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาชุดคำสั่งบนคอมพิวเตอร์สำหรับโหราศาสตร์ไทยมาตั้งแต่เริ่มแรก

ติดต่อทีมงานได้ที่

Admin@mahanati.com

vibhishana@mahanati.com

ootsanakorn@mahanati.com

(รายชื่อทีมงาน อิสิ วิภีษณะ อุษณกร)

ติดตาม facebook มหานาที ที่นี่
ติดตาม facebook อุษณกร มหานาที ที่นี่
ตามรอยสุริยยาตร์

ตามรอยสุริยยาตร์

ตามรอยสุริยยาตร์ เป็นบทความเปิดเผยความลับทีมีมายาวนานนับพันปี ของตำราสุริยยาตร์และมานัต ซึ่งเป็นตำราคำนวณตำแหน่งของดาวในจักราศี ซึ่งมีใช้กันมานับตั้งแต่โหราศาสตร์เข้ามาสู่สยามประเทศ ในสมัยสุโขทัย

บทความนี้วิเคราะห์ถึงที่มาในทางประวัติศาสตร์ และเปิดเผยเงื่อนงำการคำนวณที่ไม่เคยมีผู้ใดทราบมาก่อน รวมถึงวิเคราะห์ที่มาของตัวเลขมูลคำนวณ และแนะแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้ตำราสุริยยาตร์และมานัต มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น

บทความเรื่องตามรอยสุริยยาตร์นี้ ลงตีพิมพ์ในนิตยสารโหราเวสม์ 2000เริ่มจากฉบับที่ ๑๔๙ ปีที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นตอนที่ ๑

สุริยยาตร์มหานาฑี

สุริยยาตร์มหานาฑี ศักดิ์ศรีแห่งโหรสยาม

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ “ สุริยยาตร์มหานาฑี บนระบบปฏิบัติการ Android เป็น Freeware (Freeware ฟรีแวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่นำไปขายหรือนำไปหารายได้จากโปรแกรมนั้น)

ซึ่งจัดทำโดยคณะผู้ศึกษาดวงมหานาฑีจากเวบไซด์มหานาฑีดอทคอม(www.mahanati.com)จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือใช้งานโหราศาสตร์ไทย ได้มีชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของวิชาโหราศาสตร์ไทยใช้งาน

ผลงานชิ้นนี้คณะผู้จัดทำขออุทิศความดีแด่บูรพาจารย์โหราศาสตร์ไทยทุกท่าน รวมถึง ครูสมจินต์ ธรรมทัต ซึ่งถือเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาการโหราศาสตร์ไทยให้แก่คณะผู้จัดทำ และเป็นผู้ก่อกำเนิดแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาชุดคำสั่งบนคอมพิวเตอร์สำหรับโหราศาสตร์ไทยมาตั้งแต่เริ่มแรก

ดาวน์โหลดชุดคำสั่ง

Download

ติดต่อทีมงานได้ที่

Admin@mahanati.com

vibhishana@mahanati.com

ootsanakorn@mahanati.com

(รายชื่อทีมงาน อิสิ วิภีษณะ อุษณกร)

ติดตาม facebook มหานาที ที่นี่
ติดตาม facebook อุษณกร มหานาที ที่นี่
มหานาฑี ยินดีต้อนรับ    สมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่
UserName_
Password_
    
GiftCode_
 _(ถ้ามี)
สุริยยาตร์มหานาฑี

สุริยยาตร์มหานาฑี ศักดิ์ศรีแห่งโหรสยาม

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ “ สุริยยาตร์มหานาฑี บนระบบปฏิบัติการ Android เป็น Freeware (Freeware ฟรีแวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่นำไปขายหรือนำไปหารายได้จากโปรแกรมนั้น)

ซึ่งจัดทำโดยคณะผู้ศึกษาดวงมหานาฑีจากเวบไซด์มหานาฑีดอทคอม(www.mahanati.com)จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือใช้งานโหราศาสตร์ไทย ได้มีชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของวิชาโหราศาสตร์ไทยใช้งาน

ผลงานชิ้นนี้คณะผู้จัดทำขออุทิศความดีแด่บูรพาจารย์โหราศาสตร์ไทยทุกท่าน รวมถึง ครูสมจินต์ ธรรมทัต ซึ่งถือเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาการโหราศาสตร์ไทยให้แก่คณะผู้จัดทำ และเป็นผู้ก่อกำเนิดแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาชุดคำสั่งบนคอมพิวเตอร์สำหรับโหราศาสตร์ไทยมาตั้งแต่เริ่มแรก

ดาวน์โหลดชุดคำสั่ง

Download

ติดต่อทีมงานได้ที่

Admin@mahanati.com

vibhishana@mahanati.com

ootsanakorn@mahanati.com

(รายชื่อทีมงาน อิสิ วิภีษณะ อุษณกร)

ติดตาม facebook มหานาที ที่นี่
ติดตาม facebook อุษณกร มหานาที ที่นี่
จันทราแห่งมหานาฑี

จันทราแห่งมหานาฑี

จันทรา เป็นราชินีแห่งฟากฟ้าในยามราตรี เมื่อจันทราทอแสงสกาว หมู่ดวงดาวทั่วทั้งฟากฟ้าก็มิกล้าจะข่มรัศมี

มหานาฑี ศาสตร์แห่งการพยากรณ์โบราณที่หายสาบสูญมาเนิ่นนาน ถูกค้นพบโดยบังเอิญ และถูกเก็บงำซ่อนเร้นเอาไว้ โดยถ่ายทอดสืบต่ออายุของศาสตร์นี้ เพียงเฉพาะคนในตระกูล มิเคยมีสตรีใดได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาก่อน

หากแต่เธอ เป็นสตรีแรกและสตรีเดียวที่ได้รับการถ่ายทอด มหานาฑี ไว้

เธอ ผู้ถูกกำหนดเวลาให้เกิดมาบนโลกนี้ ด้วย มหานาฑี

เธอ ผู้มีดวงชะตาซึ่ง มหานาฑี บ่งบอกว่าเป็นอัจฉริยะ

เธอ ผู้ต้องสืบทอด มหานาฑี เพื่อถ่ายทอดให้ทายาทรุ่นต่อไป

แต่หากมิมีทายาทผู้สืบทอดต่อไป

เธอ ต้องเป็นผู้ทำลายความลับของ มหานาฑี ทิ้งด้วยมือของเธอเอง

เธอ ผู้เปรียบดัง จันทราแห่งมหานาฑี

จันทราแห่งมหานาฑี เรื่องราวของสาวน้อย ผู้ต้องรับภาระในการสืบทอดศาสตร์แห่งการพยากรณ์ของตระกูล ด้วยความเชื่อมั่นของบรรพบุรุษ ว่าเธอมีความสามารถที่จะรับภาระนี้ได้ ด้วยถูกกำหนดเวลาตกฟาก ให้เกิดมาเป็นอัจฉริยะ แต่ด้วยวัยอันอ่อนเยาว์ ในโลกซึ่งมากไปด้วยภยันตราย เธอต้องเอาตัวรอด ด้วย มหานาฑี ศาสตร์ที่เธอต้องปกป้องด้วยชีวิตสาวน้อยผู้ต้องศึกษาวิชา มหานาฑี โดยลำพัง เมื่อบรรพบุรุษต้องจากไปเมื่อวัยของเธอยังอ่อนเยาว์นัก เธอต้องศึกษาวิชานี้ด้วยชีวิต เดิมพันความสามารถของตนเองด้วยชีวิต……

ขณะนี้หนังสือหมด กำลังรอการจัดพิมพ์ใหม่

www.mahanati.com

เป็นเวบไซต์สำหรับพยากรณ์ดวงชะตาในระบบมหานาฑี

ให้บริการ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดต่อทีมงานได้ที่

Admin@mahanati.com

vibhishana@mahanati.com

ootsanakorn@mahanati.com

(รายชื่อทีมงาน อิสิ วิภีษณะ อุษณกร)

ติดตาม facebook มหานาที ที่นี่
ติดตาม facebook อุษณกร มหานาที ที่นี่
มหานาฑี สงวนลิขสิทธิ์ หน้านี้สร้างในเวลา 0.037 วินาที